brat

امیرحسین هاشمی

امیرحسین هاشمی در زمینه بازیگری و دستیار کارگردانی فعالیت دارد.بازیگری را از تئاتر شروع کرده و تاکنون در فیلم های سینمایی مرد بازنده، لاتاری، ایستاده در غبار، ماجرای نیمروز و ماجرای نیمروز – رد خون و... فعالیت داشته است.

آثار این بازیگر