brat

سجاد بابائی

سجاد بابائی هنرپیشه است. او فعالیت هنری خود را از سال 1386 با بازی در فیلم کوتاه سکوت سیاه آغاز کرد. بابایی در سریال زندگی زیباست، فیلم های کوتاه برادر، این و آن، فیلم های سینمایی مرد بازنده، تومان، من، زهره، سوزن آب و نمایش های هیچ چیز جدی نیست، شاه لیر و جیغ بنفش حضور داشته است.

آثار این بازیگر