brat

ونوس کانلی

ونوس کانلی سابقه نقش آفرینی در سریال دوردست ها، فیلم های سینمایی چهل کچل، بچه های طوفان و مرد بازنده را دارد.

آثار این بازیگر