brat

اصغر حیدری

اصغر حیدری بازیگر ایرانی است که بیشتر در مجموعه های طنز تلویزیون فعالیت دارد. از معروفترین نقش های وی فیروز سرایدار در ساختمان پزشکان و دکتر جکول در شب های برره است. وی پیش از ورود به عرصه بازیگری به عنوان نویسنده و تهیه کننده در فیلم سینمایی شب بیست و نهم حضور داشته است.