brat

دنیل سی کندی

دنیل سی کندی هنرپیشه است. از فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها حضور داشته است می توان به ریزش خاکستر، رفتگرهای فضایی و بازی مرکب اشاره کرد.

console.log('hello');