brat

پارک های سو

پارک های سو بازیگر است. وی در فیلم های سینمایی بسیاری همچون زمان شکار ایفای نقش کرده است.