brat

پولاد کیمیایی

پولاد کیمیایی فرزند مسعود کیمیایی کارگردان مطرح سینمای ایران است. پولاد برای نخستین بار در فیلم سرب به کارگردانی پدرش ظاهر شد اما نخستین نقش مهم او بازی در فیلم تجارت به کارگردانی مسعود کیمیایی بود. او همچنین در سریال مرگ تدریجی یک رویا، حکم و فیلم سینمایی صحنه جرم ورود ممنوع نیز حضور داشته است.

console.log('hello');