brat

وینسنزو آماتو

وینسنزو آماتو هنرپیشه ایتالیایی است که در فیلم های سینمایی مدرسه تمام شد، وضعیت قرمز، دکامرون، دروازه طلایی، شکست ناپذیر و همسر خوب ایفای نقش کرده است.

آثار این بازیگر