brat

حسین نمازی

حسین نمازی کارگردان و فیلم نامه نویس ایرانی است. او فیلمسازی را از سیزده سالگی در انجمن سینمای جوانان ایران با ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد. نمازی ساخت چند فیلم کوتاه از جمله نیمه شب اکران شده در گروه هنر و تجربه، اتاق گریم، خدایی که در این نزدیکیست، به رنگ آب و عروسی را برعهده داشته است.فیلم سینمایی اپاندیس از شناخته شده ترین کارهای نمازی است.

آثار این کارگردان