brat

رول رین

رول رین کارگردان فیلم و تلویزیون و اهل هلند است. او کارگردانی فیلم های بسیاری از جمله تفنگدار دریایی ۲، ۱۲ راند ۲: بارگذاری مجدد، مردی با مشت های آهنین ۲ و هدف سخت ۲ را برعهده داشته است.

console.log('hello');