کشور سازنده: هند

فیلم راج کومار
9.5 /10
فیلم پاوانخند
8 /10
فیلم پوشپا ظهور
5.1 /10
فیلم حقیقت تنها پیروزی است 2
7.0 /10
فیلم پایان آخرین حقیقت